Uppfart singelbeklädd

Uppfart singelbeklädd

Uppfart som först schaktades av för att sen byggas upp på nytt.

Först mättes uppfarten in för att sedan påbörja schaktningen där vi grävde av 100 mm då nivåerna var väldigt låga ville vi höja nivåerna för vattenavrinngensskull.

efter schaktningen rullades fiberduk ut och bärlager 0.20 kördes in. 

När vi hade fixerat nivåerna så komprimerade vi bärlagert med en markvibrator. 

Singel vi använde oss av vad 8/11(kyrksingel). vilket vi körde in när bärlagret var komprimerat. 

2017-09-25 06:43