Totalt omgjord trädgård

Totalt omgjord trädgård

Detta arbete omfattande att vi skulle i stora drag göra om gräsmattan och lägga 30kvm plattor

I början på detta arbete började vi med att gå in med vår lille yanmar grävare och svarvade av allt gräs och en 5cm till under. vi grävde även ut för plattytorna. I denna trädgården möttes vi av väldigt mycket rötter och till detta använde vi oss av tjällkroken för att få bukt på det.

När alla ytorna var färdig justerade och allt materiel var utkört från tomten, vilket gjordes med yanmar banddumper. efter detta började vi köra in stenmjöl till plattytorna som skulle hårdgöras för att sedan sätta upp höjderna och sen börja stocka av ytan.

När plattytorna var klara kördes de in 5cm matjord som vi sen la en färdig gräsmatta på.

2017-05-09 08:55