Skrittmaskin sättning av kantsten och hårdgöring

Skrittmaskin sättning av kantsten och hårdgöring

Inre och ytre kantsten samt hårdgöring på "ridytan"

Här sattes de kantsten på den inre och ytre ringen, Kantstenen sattes i 0.2stenmjöl. 

I nästa moment hårdgörde vi ytan där hästarna skulle springa på, här var tre olika lager av materiel. 

I botten la vi ut 100mm bärlager 0.20 sen på bärlager la vi på gräsarmering som "fogades" med makadam. 

på gräsarmering och makadamet kördes de in stenmjöl 0.2

2017-09-14 08:50