Jordvärme

Jordvärme

Nergrävning av kollektorslang

Här åkte vi upp med 2 grävare en 11tons hyundai och en 2,7tons hitachi för grävning av kollektorslang. 

varje slangvända var på 350m och eftersom förutsättningar gjorde att vi blev tvunga att gräva ner den så återställde vi med den lilla grävaren samtidigt som vi la slangen.

2017-09-14 08:32