Förarbete för skrittmaskin

Förarbete för skrittmaskin

Utgrävning och sättning av fundament

Skrittmaskinens diameter 18meter gjorde att utgrävningen blev ganska stor och att de samtidigt skulle stå en plint var 3:dje meter. 

I mitten sattes ett så kallat "huvudfundament" som själva styrenheten skulle stå på. 

 

2017-09-14 08:48